About

I work with visual and performing arts as an artist/teacher, ateljerista and creative producer. 

Member of ÖSKG.

Jag är intresserad av tid och rörelse och dras till det långsamma och lågmälda.

Jag är intresserad av kroppens förhållande till världen.

Jag är intresserad av mitt eget liv.

Jag utgår ofta från ett tillstånd, en inre ton, som jag vill hitta ett uttryck för. Det kan ta sin gestalt i en rörelse, en rytm och ett kroppsligt förhållande till rummet. Det kan också börja som en inre bild som jag får lust att materialisera och undersöka kroppsligt. Eller en lust att utföra något med min kropp som sedan tar mig vidare till ett uttryck. Inte sällan har naturen en plats. Jag tycker om att vara i processen och nyfikenheten inför vad som vill gestaltas. Det är ett intuitivt, undersökande och poetiskt arbete. 

Kroppen är en fråga till världen. Att röra sin kropp betyder att låta sig svara på tingens anrop” – Maurice Merlau-Ponty, Phenomenology of Perception