Mer samtidsdans åt barnen!

I dag har jag varit tillsammans med åk 3 på Hammenhögs Friskola hos Rachel Tess på dansverkstad. Jag är så uppfylld av elevernas engagemang och kreativitet!

Först dansade Rachel för dem. Efteråt fick de ställa frågor och undrade som förra gruppen: ”Vad är detta för slags dans?” Rachel berättade att det kallas nutids- eller samtidsdans – contemporary dance – och vi pratade lite om olika slags dans. Eleverna fick sedan skriva ett ord eller rita en enkel bild som beskrev deras upplevelse. Sedan var det deras tur att gå upp på golvet. De värmde upp med olika övningar som att skaka kroppen, dansa med bara fötter eller händer och de kom in på symmetri och asymmetri. Det undersökte de en stund med armar och händer. Sedan delades de in i grupper om fyra. Rachel berättade att hon bygger upp sina koreografier utifrån aktion, kvalitet, plats och tidsrymd. Varje grupp fick dra fyra lappar som med ord eller en bild gav information om dessa fyra kriterier och så skulle de producera var sitt litet verk utifrån den informationen.

https://www.youtube.com/embed/Uyfg0BvPo3E

https://www.youtube.com/embed/_h6u2y0tABg

Barns möte med samtidsdans

Under detta läsår har jag sammanfört dansaren och scenkonstnären Rachel Tess med Hammenhögs Friskola. Innan läsårets slut kommer alla elever, från förskoleklassen till åk 5, ha mött samtidsdansen i hennes studio MARC vid Stenshuvud. Det har varit en mycket fin och inspirerande upplevelse att se barnen uppfinna och uppleva sina kroppars rörelser och vad de kan uttrycka. Att uppleva dem få kontakt med kroppens poetiska språk och finna glädje i det. För många barn och lärare är detta dessutom första och kanske enda gången de upplever samtidsdans. Och om de möter det igen är det lite mindre främmande och deras förståelse för vad dans kan vara har förhoppningsvis vidgats.

Atelierista

stad

I have started at the Atelierista program at The Reggio Emilia Institute in Stockholm. It is something I have wanted to do for many years and it feels like I am on the right place! To be part of creative and creating processes and to explore the world through aesthetic tools with children feels like paradise! Many of my interesets, things that occupies my mind, is united in the approach  that the pre-schools in Reggio Emilia in Italy have:  pre-schools as an important place to develop democracy, the importance of aesthetics in the research of the world, the collaborative way of working, the importance of listening and the holistic approach. Here I see parallels to the philosophy of Butoh dance, zen-buddhism, my interest for social development and the devising work we do in Kollaborativet. And my thoughts about the relation between adults and children are confirmed. It is also confirmed that school, education or learning CAN be, or actually IS, filled with pleasure. I am really looking forward to work in this way!!

The Reggio Emilia Institute describes the role of the atelierista like this:

The atelierista is devoloping the pedagogic context, materials and the ways of expression at schools and pre-schools. But above all the atelierista stimulates the work in between rationality and fantasy. Aesthetics is an important part of our ways of thinking. It creates doors and connection in and between different subjects, and it deepens the processes of learning.

http://www.reggioemilia.se