Ateljékultur

Jag fick frågan: ”Vilken betydelse har ateljékulturen i svensk skola och förskola?” från Maria Herngren, som är redaktör på Reggio Emilia Institutets tidskrift MODERN BARNDOM. Så här svarade jag:

”Jag vet inte exakt vad som menas med en ateljékultur och har ännu inte hunnit skaffa mig så mycket erfarenhet av den svenska skolan och förskolan i och med att jag är nyutbildad ateljerista, med en bakgrund som kulturarbetare. Jag har varit anställd som ateljerista på den nystartade skolan Hammenhögs Friskola i Simrishamns kommun sedan h.t. 2014. Vi har inte hunnit bygga upp något som jag skulle vilja kalla ateljékultur än, men jag har gjort mig en hel del tankar om vad estetiskt skapande betyder för oss som människor och för ett samhälle. Det innebär att det även har en betydelse i skolan eftersom vi där fostras till samhällsmedborgare.

I det estetiska skapandet undersöker vi och ”samtalar om” existentiella frågor. Det möte med sig själv, som estetiskt skapande innebär, och det möte som uppstår när vi delar med oss av vårt skapande, är en del av vårt människoblivande och av det offentliga samtalet. Estetiskt skapande har därför med demokrati att göra. De olika estetiska uttrycken är olika språk, alltså sätt för mänskligheten att kommunicera. Vi har alla lika rätt att lära oss och att använda dessa språk, så jag skulle vilja påstå att ateljékulturen i skolan har betydelse för demokratin i det framtida samhället. En ateljékultur kan också främja ett självständigt tänkande och en förståelse för att livet är komplext. Det finns inte ett enkelt svar på livets knepiga frågor. Detta hänger för mig ihop med den framväxande nyfascismen och nationalismen i Europa. Drömmar om en ”ren” nation och stängda gränser är en omöjlig önskan om att systematisera bort livets komplexitet. Det estetiska utforskandet och utbytet hjälper oss att odla vår empati och vår fantasi så att vi inte upphör att tänka självständigt – d.v.s. inte låter oss styras av fördomar och stereotyper.

Min erfarenhet av att arbeta i ateljén med eleverna på skolan är att de är hungriga på att få uttrycka sig själva. Som Olivia i klass 4 uttryckte det vid ett tillfälle i ateljén: ”Det är så skönt istället för matte, där man måste svara rätt och alla svarar samma.” i ateljén får barnen möjlighet till kontakt med sitt eget unika jag, vilket jag tror ger större trygghet och glädje i livet, en större möjlighet att se olika lösningar på problem och en möjlighet att bidra med något unikt till utvecklingen av samhället. I ateljén är min strävan att eleverna ska kunna upptäcka fler nyanser av tillvaron, sig själva och varandra. Det ska vara en plats för ett filosoferande samtal, både i ordets rätta bemärkelse, men också i skapandet. Min erfarenhet är också att de elever som betraktas som mest utmanande och minst villiga att anpassa sig i klassrummet, är de mest kreativa i ateljén. Det betyder att med en ateljékultur har eleverna fler möjligheter att känna att de lyckas och har ett värde.”

Mitt svar publicerades på institutets hemsida, tillsammans med två av mina kollegors tänkvärda och kloka svar:

http://www.reggioemilia.se/om-oss/modern-barndom/2015/januari/panelen-vilken-betydelse-har-ateljékulturen-i-svensk-skola-och-forskola/

 

ateljékultur ateljékultur

Culture rebellion

 

Do you want to contribute to a creative election campaign for Feministic Initiative?

We are inviting you to discuss the economic conditions for culture, ideas for culture policy and how we can put feminism and human rights on the political agenda, the electoral year 2014. We need your help!

Dear friends, Feministic Initiative is going to the general elections 2014 with a strong conviction and the slogan: Throw the racists out and bring the feminists in!

For us, it is natural to talk about culture in this context. In a society that erodes socially, economically and spiritually, the right-wing extremists offers a comfortable bosom, where culture is reduced to one people, one country, one language, one church and one sex. Instead of that, we want to make a diversity of stories visible!

Culture is a natural and necessary part of human life. In the society today, the culture is put aside. In the culture policies, it is all just about redistributions. The culture is considered as icing on a the cake or a tool for increased growth.

Feministic Initiative consider culture as a cornerstone in the society, a power to maintain and develop democracy and our value as human beings. We want to increase the availability of public spaces and places for experiences, meetings and discussions without demands for consumption. In times of dissolution we need space for dialogue, spirituality and the possibility to ask existential  questions. The human being is a cultural being not an economical!

We want to defend the core values of the arts and culture and give cultural workers and artists acceptable conditions to work and develop. Independent creators are a necessary precondition for artistic renewal, the development of democracy and the regrowth and welfare of the society.

We want a culture that doesn’t isolate but include. A culture that makes room, resources and a voice for oppressed and attenuated people. We can see the power of diversity and the danger of isolated reserves. We have to question old ideas of cultural quality. We want to put culture high on the political agenda and through that make way for a radical change in society.

At last: culture has to cost something! We want the government to grant the same target for culture as for international economical support, 1 % of GNP, through cutting down the defence budget with the same amount money – to the defence of culture – to the defence of the human being! Feministic Initiative has made this proposition in a motion to the parliament.

Next year there are general elections and we want to awake sleeping forces and activate the resistance we know exists! Now we are entering the Swedish Parliament with our viewpoint and politics!

WE START SUNDAY 19/11 2014

If you are interested in discussing and developing our culture policies or want to help us to frame a election campaign with creative ingredients, you are welcome to a meeting sunday 19th of January 2014!

The agenda:

1.PRESENTATION: Culture as a key to a democratic, equal and non-discriminating society. Introduction about Feministic Initiatives view upon culture.

2.DISCUSSION: The economical conditions of culture in the society and for cultural workers. Share your political ideas. Discuss ideas and proposals in smaller groups.

3.CREATIVE WORKSHOP: Culture as a tool in the election campaign. How can we, through different cultural expressions, rise feminism and human rights on the political agenda? How can we spread our cultural vision and our culture policy in the best way? Together we create a campaign where our policy become visible through a diversity of cultural expressions. 

Where: Teater De Vill, Pipersgatan 4 in Stockholm. Metro: Rådhuset. The place is available with a wheelchair.

When: 19/1 2014 10.00-17.00

RSVP 4/12 2013 to kulturuppror@feministisktinitiativ.se

Follow us at https://www.facebook.com/feministisktinitiativ

 

With love

Gudrun Schyman, spokesperson

Sissela Nordling Blanco, spokesperson

Camilla Backman, committeeman the committee of culture in the parliamentary gruop

Charlotte Elm Ravn, committeeman the committee of culture in the parliamentary gruop

Amanda Mogensen, communications strategist 

Lotta Granqvist, co-ordinator

 

Culture – a feministic affair

In Simrishamn the budget process for 2014 is going on and there is an imminent risk that big reduction is made in the budget for culture, a field that the municipality already takes too little responsibility for. This would be a disaster! Culture is an invaluable part of the society’s heart and deals with what we people have in common. We therefore have to take a communal and long-term responsibility for culture!

In Skåne, every fifth man would vote for the Swedish Democrats if there were general election today. Some of these votes we can find here in Simrishamn. In Sjöbo we find The Swedes’ party, the continuation of National Socialist Front, who aims for Sweden to be ethnic homogenous. Their party manifesto say’s that ”The democratic system is one of the main reasons for the chaotic situation that is more and more spread.” Dreams about pure ”Swedishness” and closed borders, is an impossible wish to systematise away the complexity of life and it goes hand in hand with a retrospective and conservative view on culture. The neo-nationalistic and xenophobic movements have always seen culture as a central issue. As a counter power, we want to insist on cultivating our empathy and fantasy and to never stop thinking autonomously – that means not letting us be driven by preconceptions and stereotypes.

For everybody that wants an equal and democratic society, free from discrimination, violence and exploitation of humans and nature, a new comprehensive view on politics is needed and that we put collaboration before concurrence.

The idea of welfare has to be filled with new values built upon diversity and the wish for it to be possible for people with different basic values and lifestyles to live side by side. The human being is in first hand a cultural, not an economical, being. Therefore, culture is an important political issue and a power that has to be included in all political areas.

Cultural values – complexity, empathy and relations, feelings and the sensuous, are female values according to western traditions. Moreover, they are put in contradiction to de male systematic logic rationality. This is a reason why you always find culture in the bottom of the political agenda. That makes culture a feministic affair!

Charlotte Elm Ravn (Feministic Initiativ), member of the board of culture and leisure, Simrishamn

Camilla Backman (Feministic Initiativ), member of the board of culture and leisure and in the city council, Simrishamn

Gudrun Schyman Feministic Initiativ), member of the city council and the municipality, Simrishamn

Debate article published in the local newspaper Ystads Allehanda, 2013-05-04